Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Наукова бота на тему:

«Архітектура та історія створення найстаріших

університетів Європи»

Шифр роботи: «Найстаріші університети Європи»

2008

Зміст

Вступ

Архітектура найстаріших університетів Європи

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Університет Франції. Сорбонна

Болонській університет – найстаріший університет Італії

«Червонокорпусні» університети

Університети Оксфорду та Кембриджу

Висновки

Перечень використаної літератури

Додатки

Вступ

«Творчість в архітектурі дужче,

ніж в інших Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат видах мистецтва,

пов’язана з життям»

О.В. Щусєв

Будівництво – один з найстаріших різновидів людської діяльності, або принаймі це такий її різновид, про який ми маємо дуже давні відомості. Ми не знаємо, про що розповідали одне одному первісні люди біля вогнища, а от що і з чого вони будували – знаємо. Адже археологами були Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат знайдені залишки наметів, поселень на палях і навіть домівок, базу яких складали кістки велетенських тварин – мамонтів або китів. Звичайно, будівництво і архітектура – це не одне і те саме. Здесь, мабуть, слід нагадати висловлювання 1-го з найвідоміших архітекторів XX століття – Ле Корбюзьє. Він писав: «Ви використовуєте як Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат будівельний матеріал камінь, дерево або бетон, ви зводите з нього будинки або палаци. Це є будівництво. Та раптом ви зворушили моє серце, і мені стало добре. Я в захопленні вигукую: «Як гарно!» Це вже архітектура» [4,c.3]

Твори мистецтва - неоціненне надбання людства, без якого неможливо уявити собі світової культури. Важливе місце Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат в цьому надбанні займає архітектура, цей „кам’яний літопис світу”, в якому втілилися провідні ідеї минулого і сучасності, колективний геній людів, їх слава і гордість

Кожний люд пишається культурними здобутками своїх предків, бо в их він бачить не тільки своє минуле, а сучасне і майбутнє. Витвором архітектора може бути і ціле Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат ретельно сплановане мі100, і храм, що здіймається окремо на зеленоватому пагорбі. Архітектура є мистецтвом, що використовує всі досягнення людства і створює середовище, в якому ми живемо. Вона є також особливою мовою, на якій може до нас дійти розповідь про життя інших людів у інші часи. Тому так важливо навчитися Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат розуміти цю мову, ознайомитися з історичним розвитком будівельного мистецтва.

Архітектура є мистецтвом, що використовує всі досягнення людства створює середовище, в якому ми живемо. Вона також є особливою мовою, на якій може до нас дійти розповідь про життя різних людів в інші часи. Тому так важливо навчитися розуміти цю мову Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат, ознайомитися з історичним розвитком архітектури. [4, c.6]

В Україні охорона надбань культури стала державною справою. Надається величавого значення охороні та реставрації пам’яток архітектури. У статті 66 Конституції України зазначається, що кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.[6, c.16]

Пред нами 100їть складне завдання : як з Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат багатющої скарбниці світової архітектури відібрати невелику кількість найвизначніших для тієї чи іншої епохи пам’яток.

Метою наукового дослідження є аналіз, узагальнення і осмислення етапів розвитку архітектури країн Європи та історії створення її найстаріших університетів.

Об’ єктом наукового досдідження є архітектура споруд найстаріших університетів Європи.

Предмет дослідження – найстаріші університети країн Європи Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат.

Для дослідження поставленої мети, використовувались такі методи :

1) вивчення необхідної літератури та документів, зокрема «Спільна декларація про гармонізацію архітектури Європейської системи вищої освіти» (Додаток 1);

2) спостереження літопису розвитку архітектури країн;

3) аналіз історії створення найстаріших університетів Європи;

Основні положення і результати дослідження доповідались і обговорювались на кафедрі соціально-економічних Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат дисциплін.


Архітектура найстаріших університетів Європи

« Як пам’ятники, університетів будинки:

У кожного історія своя,

Вивчаю до останньої сторінки

Який вже рік про их літопис я!»

Архітектура – мистецтво невіддільне від повсякденного життя людини. Воно обслуговує наші побутові і різного роду громадські потреби. І водночас доставляє нам радість, створює настрій, впливає на Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат почуття людей. [9, c 111]

З точки зору виникнення, історичного розвитку й організації Європейська університетська освіта характеризується наявністю найстаріших і найвідоміших університетів, які захоплюють своєю архітектурою.

Колинавчальних закладів в імперії не вистачало - потрібно було створювати нові. Цар вважав, що Україні вистачить 1-го нового університету - у Києві, на базі Києво-Могилянської академії. В. Каразін Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат, виходець зі Слобожанщини, переконав Олександра І, що Харків більше підходить на роль університетського мі100. По-перше, географічно він більш вигідно розташований, а по-друге...

Як і в випадку з побудовою Чернівецького університету, не останню роль зіграло фінансове питання: Каразін переконував, що більшу частину видатків мі100 візьме на для себя. Ця Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат новина була досить несподіваною для харківських дворян - гроші вони не дуже-то й дають. Каразін з красномовнстю Цицерона переконує громадину, що університет перетворить мі100 на нові Афіни, а если й це не подіяло - встає на коліна і просить не робити його в царських глазах безчесним лгуном. (Пізніше він Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат напише професору Тимковському: "Я погоджуюся бути смішним, аби лише встигнути бути корисним").

Ну, після Такового виступу громадина посоромилася сказати "ні" - і почався збір 400 000 крб. (кошти довелося збирати самому В. Каразіну, об'їжджаючи поміщика за поміщиком та обіцяючи кому нагороду, кому орден), а харківське козацтво подарувало 125 десятин землі Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат під майбутній навчальний заклад. Гроші надходили повільно, Каразін не вилазив з боргів, неодноразово закладав власний маєток, та свого добився.

Бібліотеці університету він дарує раритети з власної колекції. З-за кордону виписуються професори, які викладатимуть у навчальному закладі. Та все це не вберегло Каразіна від кляуз, якими заздрісники засипали царя. Через беспорядок у Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат фінансових справах університету Олександр І відсторонює Василя Назаровича від усіх справ, пов'язаних з університетом. Кошти, які подвижник вкладав у будівництво з власної кишені, йому так ніхто й ніесли не поверне.

Та головним було те, що 17 (29) свирепого 1805 р. Харківський університет було відкрито - щоправда, без участі В. Каразіна (Додаток 2). Спочатку Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат працювало лише чотири факультети: моральних і політичних наук, фізичних і математичних наук, медичних та мовних наук, плюс йшло навчання військовій справі.

Будівлю споруджено на початку 30-х років XX століття за проектом архітекторів С.С.Серафімова та М.А. Зандберг-Серафімової, після Другої Світової війни реконструйовано за проектом Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат архітекторів В.П. Костенка та В.І.Ліфшиця. В основі архітектури споруди – контраст між центральною висотною домінантною, підкресленою вертикальними прорізами зі скла, і боковими просторовими «крилами», де переважають горизонтальні компоненти.

Старий університетський корпус знаходиться досить далековато від пам’ятника Каразіну і, відповідно, нового головного корпусу університету.

Класицистичну споруду звели Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат за проектом архітектора М. Тихменева в 1766-1777рр. В ті часи вона слугувала будинком губернатора.

За будівництвом слідкували архітектори І. Вільянов і П. Ярославський. З 1805 по 1958 роки здесь розміщався Харківський університет. Здесь багато чого відбувалося. Вчився І. Мєчніков (1862-64),зустрічалися Гулак-Артемовський та Міцкевич (1825), виголошував промови ідеолог націоналізму М. Міхновський Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат. В 1905 р. перед будинком з'явилися барикади... Коротше, цікава толика випала споруді. З півночі старий корпус фланкує хімічний корпус університету (кінець XVIII ст), зведений як флігель будинку. З півдня - та сама картина, але там вже фізичний корпус. Між старим корпусом та фізичним і хімічним збереглися дві брами. По вул. Університетськійрозташований новий корпус Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат з університетською церквою (1823-1831), збудований за проектом професора Харківського університету Є. Васильєва. В 1804 р. професором Делявиним та садівниками Стровальдом і Цетлером було засновано Університетський ботанічний сад. Не на пустому місці - на базі Контемирівського саду, закладеного в 1792 р.

Вже в 1811 р. награды В. Каразіна перед Харківським університетом були Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат визнані офіційно, а пізніше (1907) йому поставили пам'ятник, присвятивши його встановлення сторіччю заснування університету. Памятник виявився справжнім мандрівником: спочатку він переїхав з Університетського саду на вул. Університетську, а на його місце поставили пам'ятник Тарасу Шевченку, в 1963 р. В. Каразін знову переїжджає - тепер до нового корпусу учбового закладу.

Перед святкуванням Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат 200-річчя університету (2005) памятник було перенесено до головного входу до університету.

Університет Франції. Сорбонна (SORBONNE)

Сорбонна – це історична назва всесвітньо відомого Паризького університету, який розташований у центрі Латинського кварталу (Додаток 3). Найстаріший з університетів Європи створений у XIII столітті, если були об’єднані церковні коледжі, які знаходилися на лівому березі Сени Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат, неподалеку від собору Паризької Богоматері. Скромний учбовий заклад, заснований каноніком Робертом де Сорбоном у 1257 році для бідних студентів, які вивчали теологію, скоро став головним центром вивчення богослов’я у країні.

У 1470 році у Сорбонні відкрилася перша паризька типографія. До цієї епохи відноситься й створення найбагатішої бібліотеки, для якої у 1481 році Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат було збудовано окрему будівлю. У 1625 році кардинал Ришельє, який очолював Сорбонну, доручив реконструкцію готичної будівлі архітекторові Лемерсьє. З тих пір збереглася тільки часовня, купол якої з чотирма дзвіницями створений під впливом італьянської архітектури. Усередині часовні, яка прикрашена фресками, знаходиться гробниця кардинала Ришельє.

Сьогоденні корпуси датуються XIX століттям. З боку Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат вулиці Еколь знаходяться вестибюль, монументальні сходи й велика аудиторія-амфітеатр, яка прикрашена скульптурами Сорбона, Ришельє й величавых французьких вчених, а також виконана Пюві де Шаванном велика, живописна алллегорична композиція «Священный лес, на якій зображена Сорбонна в оточенні основних дисциплін.

Але далековато не зразу університет набув титул кращого навчального закладу Франції Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат. В епоху Відродження Сорбонна не користувалася популярністю – достатньо згадати історію, яку Франсуа Рабле вкладав у слово «сорбоністи». Лише на початку XIX століття Сорбонна поступово набула справжньої слави.

Будівля університету була перебудована у 1884-1901 роках за проектом архітектора Ено, а приміщення прикрашені фресками Пюві де Шаванна, які несли відбитки академізма Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат у живописі. З боку бульвару Сен-Жермен пишні сходи ведуть у монументальну залу ректорату Паризької академії, які також розташовані у цій будівлі. У прямокутному дворі, поруч зі скульптурами Віктора Гюго й Віктора Кузена, розташована церков, де поховано кардинала Ришельє, покровителя й «другого засновника» університету. Цей храм, де Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат нередко проходять концерти класичної музики, багато бачив за свою історію, й, хоча деякі елементи його інтер’єру були втрачені під час Великої французької революції, він залишається справжнім шедевром класичної архітектури XVII століття.

У 1625 році, кардинал Ришельє доручає архітектору Лемерсьє перебудувати будівлю університету. Роботи були завершені у 1642 році. Від цих будівль збереглася тільки Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат капела, купол якої з чотирма дзвіницями створений під впливом італьянської архітектури. Усередині капели, прикрашеної фресками Пилипа Шампаня, знаходиться гробниця кардинала Ришельє. Протягом тривалого часу Паризький університет був найбільш величавым у Європі навчальним закладом і науковим центром теології й юриспруденції. У часи Революції рішенням Конвенту університет було закрито, а Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат на початку XIX століття відновлений на новій основі у якості вищої школи.

Фасад будівлі, який виходить на вулицю дез Еколь (Шкільну), декорований фігурами, що знакізують науки. У вестибюлі встановлені статуї Гомера й Архімеда. Дві галереї оточують Величавый амфітеатр на 2700 місць, який прикрашений скульптурами Роберта де Сорбона, Ришельє, Декарта, Паскаля Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат й Лавуазьє, а також композиціями Пюві де Шаванна. У великій академічній залі знаходяться п’ять панно, виконаних у кінці минулого століття художником Бенжаменом-Констаном. Парадний двір Сорбонни прикрашають сучасні статуї. З університетом пов’язана діяльність видатних вчених, імена яких відомі всьому світу: Лавуазьє, Гей-Люссака, Пастера, Кюрі, Перрена Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат, Ланжевена.

Композиційний центр архітектурного ансамблю Сорбонни – Капела. Вона збудована за наказом кардинала Ришельє у 1642 році архітектором Лемерсьє, який до цього працював у Римі. У Парижі він зробив спробу надати своїй невеликій будівлі идентиченість із Собором Св. Петра. Розписи виконані Пилипом Шампанським. Гробниця Ришельє викорбована з мармуру Жирардоном у 1694 році за Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат малюнком Ле Брена.

Сорбонська капела, де ніяких служб з часів революції більше не було, стала у наш час виставковою залою. Біля неї на Площі Сорбонни – кілька книжкових крамниць й різних кафе. Це одне з найбільш населених місць студентського Парижу.[7, c. 253-265]

Болонський університет – найстаріший університет Італії

(Alma Mater Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат Studiorum Universita di Bologna, UNIBO )

Болонський університет засновано в XI столітті (Додаток 4). Це один з найстаріших університетів Європи. Навіть гордість французів Сорбонна посіла у світі лише друге місце за часом заснування. Особливістю Болонського університету було те, що він був юридичним навчальним закладом, де за головні предмети було римське і Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат канонічне право. Лише у XIV столітті з’явилися факультети філософії, медицини та теології.

Це був перший університет, заснований у Західному світі (у 1088 році до н.е.) Університет Болоньї отримав Хартію (здесь: право на заснування вищого навчального закладу у Середньовічній Європі)від Фредеріка I Барбаросси у 1158 році, але у XIX столітті, комітет Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат істориків на чолі з Джиосу Кардуччі (Giosue Carducci), вивчивши історичні документи зробив висновок, що Університет був заснований у 1088 році, що робить цей університет можливо найбільш довго створюваним західним університетом (70 років). Університет Болоньї відомий своїми церковними курсами й курсами громадянського права.[7, c.146-156]

«Червоно корпусні» університети

Термін «червоно корпусні» объяснюється кольором Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат червоної цегли, з якої були збудовані будівлі, що входили до цієї групи університетів. Поширенню назви у значній мірі сприяла праця Брюса Траскота «Краснокирпичные университеты». У ній він дав гостру критичну оцінку цим університетам, підкреслюючи наявність великої безодні між Оксбриджем й університетами з «червоної цегли, брудного сірого каміння й Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат блакитної і жовтої черепиці. [10]

До перших «червоно корпусних» університетів відносяться: Київський університет імені Т.Г. Шевченка (Додаток 5), Оксфордський, Кембриджський, Манчестерський, Бірмінгемський, Ліверпульський, Лідський, Шеффилдський, Бристольський, Гулльський, Ексетерський, Лістерський, Ноттінгемський, Саутгемптонський, Редингський.[3, c.23]

Будинок Головного («Червоного») корпусу університету збудований у 1837-42 рр. у формах класицизму за проектом архітектора Вікентія Івановича Беретті (1781-1842 рр Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат.). Будівля являє собою величезний замкнений корпус з внутрішнім двором, довжина фасаду сягає 145.68 м. Стіни корпусу пофарбовано у червоний колір, чавунні бази та капітелі колон – у чорний. Це відповідає кольорам стрічок ордену Святого Володимира (заснований у 1782 р.), чиє ім’я носив університет, тому девіз ордену «Користь, честь і слава» (лат Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат: "Utilitas, Honor et Gloria") був і його девізом. Зведений на вершині пагорба, будинок університету суттєво вплинув на формування архітектурного обличчя Києва в XIX столітті.

Будинок Гуманітарного («Жовтого») корпусу університету Т.Шевченка, збудований в 1850-52 рр. у формах класицизму за проектом архітектора Олександра Вікентійовича Беретті (1816-95 рр.), сина В.І.Беретті, создателя Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат проекту Головного корпусу університету. Будинок належав Першій гімназії (в гімназії викладали визначні історики М. Берлінський та М. Костомаров, серед вихованців – живописцы М.Ге та В.Левандовський, історик М. Закревський, економіст М. Бунге, поет М.Гербель, архитектор П. Забелло, письменники М. Булгаков та К. Паустовський, майбутні академіки Є. Тарле та О Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат. Богомолець, А. Луначарський). У 1919 р. в будинку гімназії живой перший президент Академії Наук України академік В. Вернадський. З 1959 року будівля є учбовим корпусом університету.


Фасад Університетьської Наукової Бібліотеки імені М. Максимовича

Будинок Бібліотеки університету ім. М.Максимовича, збудований у 1939-40 рр. у стилі неокласицизму за проектом архітекторів В.О Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат.Осьмака та П.Ф.Альошина як гуманітарний корпус університету. Бібліотечні фонди складають 3.52 млн. видань. Це найбільша за розмірами своїх фондів наукова університетьська бібліотека в Україні. Будинок бібліотеки разом з будинком філії №1 Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, збудованим за проектом тих же архітекторів у 1929-30 рр., та Головним Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат («Червоним») корпусом університету складає цілісний архітектурний ансамбль. Корпуси радіофізичного та механіко-математичного факультетів Київського університету. Корпус біологічного та географічного факультетів Київського університету. Забудова комплексу нових корпусів університету ведеться з 60-х років XX століття на південно-західній околиці Києва (навпроти Національного Центру Виставок і

Ярмарків (автори проекту — архітектори В.Є. Ладний, М.П Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат. Будиловський, В.Є. Коломіець, інженер В.Я. Дризо). Проект комплексу споруд інститутів міжнародних відносин і журнальчикістики розробили архітектори «Київпроекту» О. Носенко, І. Шпара, Ю. Духовичний, О. Кліщук та Я. Віг. Їх проект у 1995 р. був удостоєний Державної премії України в галузі архітектури.

Університети Оксфорду та Кембриджу Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат

Університет Оксфорду (Додаток 6) бере свій початок з кінця XI століття, хоча точна дата його заснування залишається невідомою. Після того, як у 1209 році між студентами й городскими жителями вибухнула суперечка, деякі з академіків в Окфорді збігли у мі100 Кембридж, де був заснований Університет Кембриджу (Додаток 7 )

З тих пір два університети Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат весь час знаходяться в конкуренції один з одним.

Академічно, Оксфорд вважається одним з найкращих університетів світу.

Місту Кембриджу близько 2000 років. Початок дали римляни, розташувавши 1-го разу на березі річки Кем свій воїнський гарнізон. Місце, як потім виявилося, гарне: від Лондона неподалеку (60 міль), зручний вихід до моря. Сюди потягнулися торговці Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат, за ними – монахи, які відкрили у Кембриджі (так називали це місце: «Міст через річку Кем») кілька монастирів. А монастирі у середні віки, як відомо, були сховищами знань.

Була й така «професія» - мандруючий вчитель. Ці люди бродили містами й країнами та розповсюджували знання, переважно з теології, церковним й громадянським (у той час Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат римським) законам, логіці. Вони-то, власне, й дали початок університету, який став потім відомим на весь світ. Й визначили долю мі100. Це сталося на самому початку XIII століття. Як базу взяли оксфордську модель (університет в Оксфорді з’явився раніше) – це если університет має у своєму складі кілька Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат автономних коледжа, кожен з яких є навчальним, науковимй адміністративним центром й нікому не підкорюється.

Сам університет – як середньовічний замок ( він, власне, так і будувався): за кам’яним муром – свій світ, чужих туди не пускають, всюди стоять таблички «Private».

Кембридж – у першу чергу університет, діючий навчальний та науковий заклад, і вже Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат потім – пам’ятник історії та архітектури.

Архітектура Кембриджа, яка налічує близько 700 років будівництва й перебудов, гордо вписується у навколишній сельський пейзаж. У Кембриджі безліч відкритих зелених просторів і, не звертаючи увагу на те, що вони знаходяться у центрі мі100, на их нерідко можна побачити корів, що пасуться.

Кожен коледж Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат мі100 відомий чимось своїм. Так, найперший коледж Кембриджа – Пітерхаус – був заснований у1284 році. У бібліотеці Коледжа Корпус Крісті, заснованому у 1352 році, міститься незрівнянна колекція манускриптів. Квінс Коледж відомий своєю чудовою баштою головних воріт й дивовижним сонячно-місячним циферблатом XVII століття. Гонвілль єнд Киз Институт відомий своїми трьома воротами, які знакізують академічні Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат стадії життя студента: він заходить у Ворота Смирения, проходить крізь Ворота Добродетели й виходить крізь Ворота Чести.

Вузькими середньовічними вулочками та площами ходять сучасні молді люди – гарні, інтелектуальні, стильні. Одні кудись весь час поспішають, ковтаючи на ходу сендвич й запиваючи його мінеральною водою, інші – не поспішають, зупиняються біля вітрін Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат крамниць, заглядаючи у риночні лавки, зустрічаються з друзями. А Кембридж такий, як і дві тисячі років тому.


Висновки

Архітектуру можна вважати одним із методів естетичного самовираження суспільства. Здавна мислителі намагалися дати пояснення цьому парадоксу. Леон Баті100 Альберті у своєму известному трактаті про архітектуру визначив її як „мистецтво, без якого Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат ніяк не можна обійтися і яке приносить користь, поєднану з насолодою та гідністю” (1, с.5). Він наголошував на гуманній спрямованості архітектури, виділивши головну її мету – служіння людям.

Це служіння полягає не лише у використанні за призначенням. Архітектурне середовище служить для організації людської діяльності: визначає простори для її процесів, ізолює їх Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат або поєднує в необхідній послідовності, забезпечує можливості спілкування або усамітнення.

Можна сказати, що архітектура – матеріалізована в монументальних формах інформація про час, суспільство, людей, стосунки між ними, їх культуру, смаки, спосіб мислення. Ця інформація не лише интенсивно впливає на формування поведінки людей 1-го часу, але й пов’язує різні покоління Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат та епохи, утворює важливу частину колективної пам’яті людства. Кращі, так звані „символові” споруди кожної епохи втілюють її ідеали, етичні та естетичні, надаючи їм матеріальності.

Перелік функцій архітектури настільки багатоплановий, що він удобно співпадає з основними функціями культури. Як і культура, вона проходить через постійне оновлення, зберігаючи Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат наступність, використовуючи досвід минулого та його спадщину. Створені архітектурою просторові структури набувають обрисів, відповідних укладеним схемам діяльності, та фіксують пов’язані з ними значення. У той же час система в цілому залишається відкритою подальшим змінам, щоб задовільняти нові потреби. Поєднання нового і старенького в оточенні людини, досягнутого фізичним Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат та духовним зусиллям різних епох, становить одну з форм „пам’яті” культури, яка забезпечує неперервність її розвитку та неповторний зміст її національних і місцевих типів. Недаремно час називають „четвертим виміром” буття культури, а, отже, й архітектури як особливого методу матеріальної фіксації культурних кодів різних епох.

Естетичні цінності архітектури впливають Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат на те, як складається ставлення людини до життя, її ціннісні орієнтації. Організоване архітектурою оточення впливає на емоції, свідомість та поведінку людей. Естетичний вплив – необхідна частина функції соціалізації особистості, яку виконує архітектура. Втілені в архітектурі ідеї, уявлення про життя та його закономірності належать до найактивніших засобів ствердження певного світогляду та Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат ідеології. Завдяки матеріальності творів архітектури та їх прямій участі в життєвих ситуаціях архітектурні художні образи стають надзвичайно впливовими.

Серед інших видів мистецтва архітектура посідає особливе місце. Як і дизайн, її виділяє участь у формуванні середовища людської діяльності. Системність останньої визначає системний нрав того, що їй служить. Тому творам архітектури властиве існування в Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат системі, в ансамблі. Звідси прогуляться організуюча функція архітектури по відношенню до інших мистецтв. Архітектура утворює базу середовища, в якому існують їх твори, визначає можливості їх синтезу.

У системі видів мистецтва архітектуру звичайно відносять до мистецтв просторових, у яких образ існує у просторі й не змінюється з часом. Архітектурні структури Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат тривимірні, їх величини значні; уявлення про их складається внаслідок співставлення картин, які послідовно відкриваються з різних точок зору. Образ архітектурного твору набуває повноти лише у єдності матеріально-просторових структур та тих життєвих функцій, які вони забезпечують.

Об’єктом сприйняття, через який людина осягає архітектуру, служить форма Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат. Через неї висловлюються та сприймаються образи, що несуть загальнокультурну інформацію, на неї спрямовані естетична творчість та естетична оцінка. Форма архітектурного твору – це „внутрішній зв’язок та спосіб взаємодії матеріальних елементів і просторів твору архітектури між собою та оточенням, дані нам у чуттєвому сприйнятті... Разом з тим, це естетично впорядкована конструкція, створена Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат за „законами краси” й надіелена естетичною цінністю” (3, с.10). Незмінною основою для уявлень про архітектурну форму залишається класична тріада Вітрувія – firmitas, utilitas, venustas ( „міцність, користь, красота”) (2, с.28).

Матеріальні та просторові елементи архітектури можна розглядати також як знаки – носії інформації. Система архітектурних форм виступає в якості засобу комунікації між людьми Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат й має власне семіотичне значення. Окрім сигналів суто удобної спрямованості, існує комплекс значень, що становить ідейно-образний зміст споруди. Саме він утворює художню мову архітектури.

Ця художня мова невіддільна від національної культури, що втілюється через архітектуру в нраві предметно-просторового середовища. Свого часу тенденції самоствердження націй спонукали розвиток самобутніх Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат художніх засобів архітектури в межах національних шкіл (в українському історичному ареалі були три такі періоди: Київська Русь, козаччина, початок ХХ століття). Інтерес до національно-своєрідного піднявся з новою силою у наш час як спосіб протистояння нівелюючим глобалізаційним тенденціям.

В самобутній архітектурі України знайшов відображення довгий і складний шлях її історичного Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат розвитку. Вона сягає своїм корінням в дохристиянську добу, багату спадщину Київської Русі, барокову культуру, період „нового часу”. В процесі її становлення ніесли не переривався зв”язок часів, зберігалась історико-культурна спадкоємність багатовікових національних традицій.

За словами доктора архітектури Віктора Соченка, „неувязка національної неповторності, своєрідності, спадкоємності та розвитку національних традицій Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат в українській архітектурі протягом багатьох років привертає глибоку увагу науковців, майстрів архітектури та мистецтва. Це одна з найбільш складних теоретичних заморочек, яка має велике практичне значення для сучасного розвитку української архітектури як величавого мистецтва формування гармонійного життєвого середовища. Ця неувязка тісно пов”язана з освоєнням та дбайливим ставленням Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат до вітчизняної історико-культурної спадщини – творчих надбань народного генія та майстрів архітектури різних епох, без чого неможливий усталений розвиток учасного архітектурного потенціалу нашої країни” (5, с.19).


Перечень використаної літератури:

1. Альберті Л.Б. «Десять книжек про зодчество», Т.1. М.: Всесоюзная Академія архітектури, 1996. – 318с.

2. Асєєв Ю.С. «Шедеври світової архітектури» К.: Радянська школа, 1982. – 87с Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат.

3. Барбарига А.А. «Британские университеты» М.: Просвещение, 1979.

4. Безпалова Н.Ю. Дитяча енциклопедія «Архітектура» Х,: «Фоліо», 2002.- 318с.

5. Вітрувій «Десять книжек про архітектуру» М.: Всесоюзная Академія Архітектури, 1996. – 288с.

6. Конституція України Х.: «Фоліо», 2006. – 46с.

7. Мирошнікова В.В. Дитяча енциклопедія. «Країни світу. Європа» Х.: «Фоліо», 2005. – 316с.

8. Пономарьова Г.Ф. «Вища освіта Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат України в парадигмі Євроінтеграції» Х.:, 2008. – 336с.

9. Толстих В.В. «Естетичні виховання» М.: «Вищі школа», 1987.

10. Bruce Truscot Redbrick University London, 1943.


СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ГАРМОНІЗАЦІЮ АРХІТЕКТУРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

чотирьох міністрів, які представляють Великобританію, Німеччину, Францію й Італію,м. Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року

У Європейському процесі зовсім нещодавно було зроблено декілька Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат надзвичайно важливих кроків уперед. За всієї їхньої доречності не варто забувати, що Європа - це не тільки євро, банки й економіка: вона виновата стати також і Європою знань. Отже необхідно будувати і посилювати інтелектуальну, культурну, соціальну й технічну базу нашого материку. Більшою мірою це стосується університетів, що продовжують відігравати переломну Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат роль у такому розвитку.

Університети з'явилися в Європі, окремі з их понад три століття. Наші чотири країни пишаються деякими найстарішими університетами, що сразу повсюдно святкують свої важливі річниці, як це робить сьогодні Університет Парижа. У ті часи студенти і вчені могли вільно переміщатися і швидко поширювати знання Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат на цілім материкі. Сьогодні ж багато хто з наших студентів закінчує своє навчання, не одержуючи вигоди від часткового навчання поза національними кордонами.

Ми йдемо до періоду істотних змін в освіті й умовах праці, до розмаїтості шляхів становлення фахової кар'єри з очевидною необхідністю навчання й підготовки протягом усього життя. Ми заборгували нашим Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат учням (і нашому суспільству в цілому) систему вищої освіти, у якій їм давалися б кращі можливості шукати й знаходити галузі, в яких вони мали б перевагу перед іншими людьми.

Відкрита Зона європейської вищої освіти несе багатство позитивних перспектив, звісно ж, із повагою до наших розходжень, але Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат потребує, з іншого боку, продовження зусиль для ліквідації бар'єрів і розробки таких рамок для викладання й навчання, що розширили б мобільність і зробили співробітництво більш близьким, ніж будь-коли досі.

Таке міжнародне визнання і високий потенціал наших систем освіти безпосередньо пов'язані з їх зовнішньою і внутрішньою зрозумілістю Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат. Здається, що з'являється необхідність у системі, в котрій для міжнародного порівняння й еквівалентності повинні існувати два основних цикли: до ступеневий і після ступеневий.

У цій системі багато новизни і гнучкості може бути досягнуто через використання семестрів і кредитів (як це зроблено в схемі ЕСТ8). Це забезпечить перевірку правильності отриманих кредитів Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат для тих, хто вибирає початкову освіту або продовження навчання в різноманітних європейських університетах і тих, хто хотів би мати можливість одержати ступінь у будь-який зручний для для себя час протягом життя. Дійсно, ті, котрі навчаються, повинні мати право ввійти в академічний світ у будь-який час їхнього Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат фахового життя та незалежно від їхньої попередньої підготовки.

Студенти до ступеневого циклу мусять мати доступ до диверсифікованих програм, що залучають можливість міждисциплінових занять, розвитку знання іноземних мов і використання нових інформаційних технологій.

Міжнародне визнання першого, який відповідає сумірному рівневі кваліфікації, важливе для успіху цієї спроби, в якій ми хотіли Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат б зробити наші схеми розвитку вищої освіти зрозумілими для усіх.

У після ступеневому циклі мусить бути вибір між більш короткою за тривалістю програмою отримання ступеня колдуністра і більш тривалою програмою одержання докторського ступеня з можливістю переходу від однієї програми до іншої. І в тій і в іншій програмах відповідний Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат акцент повинен бути зробленим на дослідницькій і самостійній боті.

Студенти як доступеневого, так і післяступеневого циклів мають заохочуватися до навчання, принаймні один семестр, в університетах поза межами своєї власної країни. Водночас, усе більша кількість викладацького й дослідницького персоналу виновата працювати в європейських країнах, відмінних від своєї власної. Підтримка Європейською Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат спілкою мобільності студентів і викладачів має використовуватися повністю.

У більшості країн, не тільки в межах Європи, стала дуже відчутною потреба в такій еволюції. Що спонукало до широкого обговорення цієї проблеми на конференціях європейських ректорів, президентів університетів, груп експертів і вчених у деяких наших країнах.

Торік у Лісабоні була узгоджена конвенція про Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат визнання в Європі кваліфікацій вищої освіти для академічних цілей. Вона впровадила велику кількість базових вимог і підтвердила, що окремі країни можуть брати участь у більш конструктивній схемі визнання. Приймаючи цю позицію, можна користуватися вимогами Конвенції і йти отдалі. Уже сразу є багато точок дотику у сфері взаємного визнання ступенів Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат вищої освіти для фахових цілей із використанням перспективних директив Європейської спілки.

Наші уряди, однак, продовжують відігравати визначальну роль у досягненні цих цілей, заохочуючи засоби підтвердження надбаних знань і кращого визнання відповідних ступенів. Ми очікуємо, що це буде сприяти подальшим міжуніверситетським угодам. Прогресивна гармонізація всіх наших ступенів і циклів навчання Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат може бути досягнута через зміцнення вже існуючого досвіду, спільні дипломи, експериментальні ініціативи, і через діалог із усіма зацікавленими особами.

Ми, тим самим, погоджуємося схвалити створення загальної системи, націленої на поліпшення зовнішнього визнання й полегшення мобільності студентів, а також і на розширення можливостей їх працевлаштування. Сьогодні здесь у Сорбонні ювілей Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат Університету Парижа дає нам прекрасну можливість брати участь у спробі створення Зони європейської вищої освіти, де національні особливості й спільні інтереси можуть взаємодіяти й посилювати один 1-го для вигоди Європи, її студентів, та в більш загальному сенсі, її громадян. Ми закликаємо інші держави, членів Спілки та Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат інші європейські країни приєднатися до нас для досягнення цієї мети, а всі європейські університети - об'єднатися для підсилення становища Європи у світі через плавненько регульоване поліпшення й модифікацію освіти для своїх громадян.

Клод АЛЛЕГРІ

Міністр у справах національної освіти, досліджень і технології (Франція)

Лущжі БЕРЛІНГУЕР

Міністр суспільного розвитку, університетів і Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи - реферат досліджень (Італія)

Тесса БЛЄКСТОУН

Міністр вищої освіти (Великобританія)

Юрген РУТТГЕРС

Міністр у справах освіти, науки, досліджень і технології (Німеччина)


armanen-referat.html
armatura-pribori-i-pitatelnie-ustrojstva.html
armatura-v-sistemah-goryachego-vodosnabzheniya.html